Nové číslo bankového účtu ÚSTT

19.10.2017 14:21

Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov oznamuje svojim členom, že od 18.októbra 2017 zriadil nový bankový účet na ktorý môžu jej členovia uhrádzať členské vo výške 15 euro na kalendárny rok. Podľa Stanov ÚSTT je potrebné členské uhradiť do 31.marca kalendárneho roku.

 

SK14 5200 0000 0000 17669712

Variabilný symbol:  100

Do poznámky pri elektronickej platbe uveďte prosím  svoje meno a priezvisko.

 

Platbu na uvedený bankový účet môžete poukázať aj poštovou poukážkou, alebo členské uhradiť osobne na Valnom zhromaždení ÚSTT. 

Žiadame Vás, aby ste si svoju povinnosť vyplývajúcu zo Stanov ÚSST každoročne splnili. 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com