Podporte otvorený list autorov LITA

04.02.2021 15:08
          Prosíme našich členov, autorov združených v Únii slovenských televíznych tvorcov, aby sa svojim podpisom pridali k iniciatíve členov LITA                                                                                                          
 
 
 Ministerstvo kultúry SR
                                                                                                      Natália Milanová, ministerka 
                                                                                                      Radoslav Kutaš,                               
                                                                                                      štátny tajomník
                                                                                                      Nám. SNP 33
                                                                                                      813 31 Bratislava 
V Bratislave, dňa 4. 2. 2021
Vec: Otvorený list ku kritickej situácii filmových a televíznych autorov
 
 
Vážená pani ministerka,
Vážený pán štátny tajomník,
 
obraciame sa na Vás ako skupina autorov, predovšetkým tých, ktorí sú zastúpení občianskym združením LITA, ale píšeme Vám aj v mene ďalších tvorcov aktívnych v oblasti audiovízie. 
 
V posledných mesiacoch sa nás výrazne negatívne dotkol postup Ministerstva kultúry SR vo veci výkonu práv k audiovizuálnym dielam (k § 86 Autorského zákona), ktorý nám spôsobil perspektívu mimoriadnych životných ťažkostí. K tejto téme ste v auguste 2020 prostredníctvom Sekcie médií, audiovízie a autorského práva vydali výkladové stanovisko, ktoré efektívne zničilo dlhoročne zavedený, dobre fungujúci systém, akým my, autori audiovizuálnych diel a diel použitých v audiovízii, dostávame spravodlivé odmeny za použitia našich diel. Nakoľko situáciu sa v priebehu uplynulých mesiacov nepodarilo vyriešiť a nevidíme dostatočné kroky MK SR na našu ochranu, dovoľujeme si dať Vám týmto otvoreným listom najavo svoju nespokojnosť s Vaším postupom a požiadať Vás o okamžité riešenie situácie.
 
Výkladové stanovisko, ktoré zverejnilo MK SR na svojej webstránke 31. augusta 2020, sa na internete dnes už nedá nájsť, pretože medzičasom bolo stiahnuté – no problémy, ktoré za svoju krátku existenciu spôsobilo, stále pretrvávajú. Rozbilo totiž viac než 15 rokov dobre fungujúci systém vyplácania odmien pre autorov v audiovízii. Tieto odmeny pre tisícky z nás od používateľov, s ktorými sami nedokážeme mať individuálny zmluvný vzťah, posledných 15 rokov dôsledne a transparentne vyberalo a vyplácalo občianske združenie LITA. LITA má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, k dispozícii má prácne vybudované databázy našich diel a ich vysielaní, má skúsený a ochotný tím a technické systémy, vďaka ktorým sa k nám odmeny za našu tvorbu dostávajú včas a spoľahlivo. Vďaka týmto faktorom, ako aj vďaka tomu, že mnohí z nás sa vo fungovaní LITA roky priamo angažujú, má LITA našu plnú dôveru pri nakladaní s našimi peniazmi.
 
V novom výkladovom stanovisku z augusta 2020 však ministerstvo kultúry uvádza, že hlavnou organizáciou, ktorá má vyberať odmeny za použitia diel pre nás, tvorcov, nemá byť ďalej LITA, ale nedôveryhodná organizácia SAPA – ktorá navyše nezastupuje primárne záujmy autorov, ale producentov. To, koniec koncov, vyplýva už z jej plného názvu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii. Aj napriek tejto zjavnej zaujatosti má SAPA hospodáriť aj s peniazmi nás, autorov. 
 
Je pravda, že podľa Autorského zákona môže odmeny za použitia aj pre autorov za určitých veľmi špecifických podmienok vyberať napríklad aj organizácia producentov. Táto však musí podľa transparentných pravidiel odmeny rozúčtovať tak, aby sa dostali ku všetkým autorom. Rozdielov v práci LITA a SAPA sa tu ukazuje viacero. Zatiaľ čo LITA pracuje dlhoročne kvalitne a transparentne, spolupracuje s inými organizáciami, a my ako autori máme na jej fungovanie priamy dosah, SAPA o svojom fungovaní nezverejňuje takmer žiadne informácie a dôveru nemá ani u časti producentov samotných. 
 
A narážame aj na ďalší neprijateľný problém: Kým LITA posiela odmeny autorom priamo, SAPA ich má vyplácať prostredníctvom producentov, ktorí ich majú ďalej – bez akejkoľvek kontroly a záruky, že sa tak stane – postúpiť autorom. Ako autori s takýmto postupom absolútne nesúhlasíme a jednoznačne odmietame nechávať naše peniaze v správe SAPA. Doterajšie postupy SAPA a jej predstaviteľov nepovažujeme za dôveryhodné ani férové voči nám, ktorých idey a kreatívna práca pomáhajú týmto dielam k úspechu. Aké sú naše možnosti, ak SAPA odmeny detailne nerozúčtuje a peniaze nám producenti nevyplatia? Môžeme sa ísť súdiť? Kedy sa v takom prípade dožijeme svojich odmien? 
 
Ďalším problémom je fakt, že vydaním zmätočného výkladového stanoviska sa vykoľajili roky zabehnuté procesy, naštrbili sa dôležité partnerstvá a nám, autorom, aktuálne hrozí, že v najbližších rokoch nedostaneme časť svojich príjmov. Hovoríme o peniazoch, ktoré sú stabilnou súčasťou našich živobytí a aj v dobrých časoch ich potrebujeme na to, aby sme dokázali živiť seba a svoje rodiny. No po roku pandémie a neustáleho priškrcovania kultúry, kedy mnohí z nás prišli o príjmy z výrob aj z iných aktivít, je táto správa pre nás skutočnou ranou. Sme zaskočení tým, že prišla práve z „nášho“ ministerstva.
 
 
Vážená pani ministerka, vážený pán štátny tajomník, 
 
vyzývame Vás preto, aby ste v čo najkratšom možnom čase podnikli kroky na našu ochranu a na stabilizáciu situácie, ktoré našej autorskej organizácii LITA umožnia nadviazať na doterajšiu prácu pre nás a opätovne zabezpečiť výber našich odmien.
 
1. Žiadame Vás o čo najrýchlejšie vydanie aktualizovaného výkladového stanoviska k § 86 Autorského zákona a uskutočnenie nevyhnutných legislatívnych zmien, ktoré budú jasne definovať situáciu v prostredí tak, aby bol nespochybniteľne zabezpečený výber a vyplatenie odmien pre nás, autorov v audiovízii cez LITA. Právnu istotu určite privítajú aj používatelia, ktorým súčasný zmätok umocnený stanoviskom MK SR tiež spôsobil výrazné komplikácie.
 
2. Žiadame aj o vyvodenie zodpovednosti za vydanie problematického stanoviska. Jediné vysvetlenie tohto prešľapu, ktoré si dokážeme predstaviť, je to, že Sekcia médií, audiovízie a autorského práva konala svojvoľne. Je to pre nás ďalší signál, po mnohých predchádzajúcich, že na ministerstve, do ktorého pôsobnosti spadáme a ktoré má hájiť naše záujmy, a na sekcii, ktorá má byť zodpovedná za našu agendu, nemáme nikoho, kto sa o naše postavenie a naše práva skutočne zaujíma. Situácia je o to vážnejšia, že v najbližších mesiacoch sa má novelizovať Autorský zákon a my sa nemôžeme spoľahnúť, že Sekcia médií, audiovízie a autorského práva bude pri nastavovaní nových pravidiel postupovať s porozumením a rešpektom k našej práci.
 
3. Prosíme Vás tiež o chvíľu Vášho času, vážená pani ministerka, a o osobné prijatie zástupcov nás autorov u Vás v najskoršom možnom termíne, aby sme Vám mohli našu situáciu aj osobne objasniť.
 
Ocitli sme sa v pozícii, v ktorej je pre zabezpečenie nášho živobytia dôležitý každý deň, preto Vás žiadame o riešenie tohto závažného problému s najvyššou prioritou.
 
Zároveň Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky zasielame krátke právne zhrnutie k aktuálnej situácii. V jeho závere uvádzame návrh konkrétnych opatrení a legislatívnych úprav.
 
S pozdravom
 
Ondrej Šulaj, scenárista, dramatik, režisér, predseda Výboru LITA
Mirka Brezovská, prekladateľka a textárka, podpredsedníčka Výboru LITA
Martin Kellenberger, maliar, grafik, ilustrátor, podpredseda Výboru LITA
Eva Borušovičová, režisérka a scenáristka, členka Výboru LITA
Judita Csáderová, fotografka, členka Výboru LITA
Dušan Dušek, spisovateľ a scenárista, člen Výboru LITA
Elena Flašková, prekladateľka umeleckej literatúry, členka Výboru LITA
Marek Leščák, scenárista, člen Výboru LITA
Veronika Rácová, autorka odbornej literatúry, členka Výboru LITA
Zuzana Liová, scenáristka a režisérka
Dušan Trančík, režisér
Martin Šulík, režisér, scenárista, producent
Radka Reviľáková, scenáristka, spisovateľka
Viktória Méderová, autorka prekladov a úpravkyňa dialógov AVD
Naďa Clontz, scenáristka
Katarína Mikulíková, scenáristka
Václav Šuplata, scenárista, spisovateľ, textár
Peter Nagy, scenárista
Jakub Spevák, scenárista
Fedor Bartko, scenárista, režisér
Hana Lasicová, scenáristka
Dušan Rapoš, režisér, scenárista, hudobný skladateľ
Tomáš Janovic, spisovateľ
Lukáš Sigmund, scenárista
Ivana Sujová, scenáristka
Agda Bavi Pain, scenárista a režisér
Bronislava Balašková, scenáristka a dramaturgička
Juraj Nvota, režisér
Mariana Čengel Solčanská, režisérka
Diana Kacarová, dramaturgička
Monika Kompaníková, editorka, spisovateľka
Eva Fifiková, producentka
Soňa Borušovičová, scenáristka a editorka
Peter Hledík, režisér, scenárista, producent
Emanuel Hason, herec, úpravca dialógov
Mária Modrovichová, spisovateľka
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova
Peter Šulej, spisovateľ
Petra Fornayová, choreografka a divadelná režisérka
Zuzana Uličianska, divadelná kritička a dramatická autorka
Linda Pereslény Zemánková, prekladateľka a úpravkyňa dialógov
František Lipták, scénograf
Milan Šebo, prekladateľ a úpravca dialógov
Marianna Bachledová, umelecká prekladateľka a autorka odbornej literatúry
Vlado Javorský, scenárista a dramatik
Jakub Nvota, dramatik a scenárista
Tereza Simanová, dramaturgička
Ľubomír Fifik, scenárista, režisér audiovizuálnych diel
Katarína Valentková, scenáristka, prekladateľka, úpravkyňa dialógov AVD
Bohumil Martinák, autor prekladu, režisér, úpravca dialógov AVD
Ivana Urbanová, autorka prekladu a úpravkyňa dialógov AVD
Nina Morgenstein, scenáristka, autorka prekladu a úpravy dialógov AVD
Mária Ferenčuhová, filmová teoretička, prekladateľka, poetka
Marek Orel, scenárista a dramaturg televíznych programov
Katarína Uhrová, scenáristka
Monika Radványiová, úpravkyňa dialógov audiovizuálnych diel
Jana Gombíková, scenáristka a fotografka
Darina Hlúchová, scenáristka, autorka dialógov
Lucia Paulínyová, autorka prekladu a úpravkyňa dialógov
Dušan Bustin, filmový scenárista a režisér
Jana Dudková, autorka odbornej literatúry
Pavel Gejdoš, scenárista a režisér
Anna Fifiková, scenáristka v slobodnom povolaní
Viera Remeňová, scenáristka a úpravkyňa dialógov
Jana Borsuková, scenáristka
Marek Ružička, dramaturg, scenárista
Šimon Drgoňa, scenárista, spisovateľ
Michaela Sabo, scenáristka
Michal Baláž, scenárista, poet, dramatik, režisér
Barbara Sigmundová, prekladateľka audiovizuálnych diel
Dominika Udvorková, scenáristka
Barbora Hrínová, prozaička, scenáristka
Marián Kabát, prekladateľ
Emília Perez, prekladateľka, titulkárka
Rudolf Lesňák, prekladateľ dialógov AVD, prekladateľ a úpravca titulkov k AVD
Jozef Švoňavský, autor prekladu a úpravca dialógov audiovizuálnych diel
Veronika Cedzová, autorka prekladu a upravovateľka dialógov
Martin Kákoš, režisér
Vladimír Ruppeldt, kameraman, producent audiovizuálnych diel
Jana Sadlonová, režisérka, scenáristka a producentka audiovizuálnych diel
Viliam Tokár, dramaturg dabingu
Silvia Ruppeldtová, prekladateľka audiovizuálnych diel a publicistka
Oľga Ruppeldtová, prekladateľka umeleckej literatúry a audiovizuálnych diel
Romana Rydza, režisérka, prekladateľka
Dáša Zvončeková, prekladateľka, autorka titulkov a dialógov audiovizuálnych diel 
Renáta Bystrická, autorka prekladov a úpravkyňa dialógov audiovizuálnych diel
Daniel Kollár, autor odbornej literatúry
Andrej Zahorák, prekladateľ
Ľubica Mareková, autorka odborných textov
Linda Magáthová, prekladateľka a tlmočníčka
Zuzana Cibulová Belková, scenáristka
Katarína Kvoriaková, umelecká prekladateľka
Lucia Harčárová, prekladateľka odbornej a umeleckej literatúry
Lucia Halová, literárna prekladateľka
Lenka Jalilah, prekladateľka a autorka slovenských dialógov zahraničných AVD
Ľubomír Vladár, kameraman, režisér
Peter Čanecký, scénický a kostýmový výtvarník
Kateřina Javorská, scenáristka
Jakub Tlolka, prekladateľ
Gabriela Magová, prekladateľka
Filip Glezgo, študent 4. roč. scenáristiky a dramaturgie, režisér

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com