Štatút a prihláška súťaže Igric 2016

17.01.2016 16:03

Igric PRIHLASKA ŠTATÚT 2016.pdf (78021)

/ Štatút súťaže a prihlášku do súťaže Igric 2016 si môžete stiahnuť a uložiť do svojho počítača/.

Termín úzávierky prijímania prihlášok bol :   31.03.2016                     

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže 27. Igric 2016 

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo je 10,- € (neplatia členovia SFZ a ÚSTT pokiaľ majú uhradené členské za rok 2015). 

Manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom cez internet banking na číslo účtu: SK55 8360 5207 0042 0061 9586 MBank. 

Prihlášky spolu s 2 ks DVD sa prijímajú od 5.2.2016 do 31.3.2016 na vrátnici v SFÚ - Grösslingová 32 – IGRIC. Info: Mira Trizmova 0910 901133 

Možno ich zaslať aj poštou na adresu: Mira Trizmova, IGRIC 2016, Pri Suchom mlyne 72, 81104 Bratislava 

Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 2 ks - flm na DVD (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku. 

Informáciu o Igricoch, prihlášku, štatút, organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na webe IGRICa - www.igric.sk , alebo na týchto stránkach ÚSTT.

IGRIC uvíta, pokiaľ sponzorsky fnančne podporíte tento projekt.                                                                                                                                          

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com