Vyhlásenie ÚSTT k situácii na Ukrajine

02.03.2022 11:04

Únia slovenských televíznych tvorcov odsudzuje vpád ruských vojenských jednotiek na územie nezávislého štátu - Ukrajiny.

      Vyjadrujeme svoju spoluúčasť ukrajinskému ľudu a osobitne televíznym tvorcom na Ukrajine, ktorí sa všetkými dostupnými prostriedkami snažia svetové spoločenstvo informovať o situacii v ich krajine a to za sťažených vojnových podmienok. Súčasne vyjadrujeme svoj obdiv a poďakovanie televíznym tvorcom v bratskej Českej televízii za ich vysoko profesionálnu prácu pri informovaní obyvateľov Českej a Slovenskej republiky o dianí na Ukrajne i vo svete všetkými spravodajskými  zdrojmi, prostriedkami a možnosťami ich vysielania a šírenia. Súčasne podporujeme opatrenia Vlády a Parlamentu Slovenskej republiky voči šíreniu deziformácií prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku a šírenie takýchto informácií v internetovom prostredí.

      Únia slovenských televíznych tvorcov je tiež presvedčená, že aj v Ruskej federácii je mnoho čestných televíznych a mediálnych pracovníkov a tvorcov, ktorí vyvinú maximálne úsilie na to,              aby občanom svojej obrovskej krajiny umožnili prístup k informáciám o neetických, antihumánnych a v konečnom dôsledku samovražedných  krokoch súčasného vedenia svojej krajiny. Práve do šírenia reálnych a pravdivých informácií vkladáme najväčšiu  

nádej na zastavenie životu na zemi nebezpečných rozhodnutí a činov súčasného vedenia tejto obrovskej krajiny. 

 

V Bratislave dňa 1.marca 2022 

Únia slovenských televíznych tvorcov   

 

Toto vyhlásenie bolo dnes 2.marca 2022 zaslané predsedovi Výboru pre kultúru a médiá NR SR, Ministerstvu kultúry SR, TASR, SITA, ČT,  3.3.2020  Rade RTVS.

                

 

 

 

 

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421944126240 ustt1990@gmail.com