Výzva na prihlasovanie audiovizuálnych diel do súťaže Igric 2017

26.01.2017 09:43

Stiahnite si do Vášho počítača prosím Štatút a prihlášku súťaže IGRIC 2017

/audiovizuálna tvorba za rok 2016/  

Štatút 2017 def.doc (62976)

58887616ba839_prihlaska_2017.odt (59070)

Prihlaska 2017.pdf (55375)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže 28. Igric 2017

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo alebo kategóriu je 10,- €. 
 
Manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom cez internet banking na číslo účtu 
SK55 8360 5207  0042 0061 9586 MBank. 
 
Prihlášky (spolu s 1 ks DVD) sa prijímajú od 1.2.2017 – 31.3.2017 
na vrátnici v SFÚ - Grösslingová 32 – IGRIC. Info: Mira Trizmová 0910 901133
 
Možno ich zaslať aj poštou na adresu: 
Mira Trizmová, IGRIC 2016, Pri Suchom mlyne 72, 81104 Bratislava
Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 1 ks -  film na DVD, alebo link na stiahnutie diela (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku. 
 
Informáciu o Igricoch, prihlášku, štatút, organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť aj na webe IGRIC-a - www.igric.sk  
 
IGRIC  uvíta, pokiaľ sponzorsky finančne podporíte udeľovanie Igricov
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond SR                                                                                                                                 I G R I C   2 0 1 7

P R I H L Á Š K A
filmu - televízneho programu - knihy 
na udelenie ceny 28. IGRIC 2017, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2016 (správny údaj podčiarknite)
 
Názov diela: Evidenčné číslo:
nevyplňovať
Rok výroby a vydania diela:                                                                                             © 2016
Výrobca a copyright:
Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):
Technický nosič:
Meno a priezvisko tvorcu:
Štátna príslusnosť:                                    Člen SFZ áno/ nie                              Člen ÚSTT áno/ nie
Adresa bydliska tvorcu: 
Telefón:                                                      E-mail:
Meno a priezvisko producenta:
Štátna príslusnosť:                                    Člen SFZ áno/ nie                              Člen ÚSTT áno / nie
Adresa bydliska tvorcu: 
Telefón:                                                      E-mail:
Tvorivý výkon:scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca(správny údaj podčiarknite)
 
Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (správny údaj podčiarknite)
 
Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský a mužský herecký výkon,  dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (správny údaj podčiarknite)
 
Návrh na cenu Jána Fajnora: cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov 
Dátum narodenia tvorcu:
E- mail:
Telefón:
Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta: návrhy môžu podať len tvorcovia AVD (scenáristi, režiséri, kameramani...)
 
Prihlasovateľ (osoba, organizácia): 
Adresa:
E- mail:                                          
Telefón:
Dátum:
Pečiatka a podpis:
Súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela naslávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pofestivalových aktivitách SFZ, ÚSST a LF /súhlas tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela/
Príloha 1 ks DVD s nahrávkou diela odovzdať na vrátnici SFÚ, alebo link:
 
Uzávierka prihlášok 31.3.2017.
Udeľovanie cien sa uskutoční 28.9.2017 v Divadle Malá scéna STU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com