Deklarácia Únie slovenských televíznych tvorcov

14.06.2020 19:08

Výbor Únie slovenských televíznych tvorcov na svojom zasadnutí dňa 11.júna 2020 prijal Deklaráciu ÚSTT, ktorú adresoval ministerke kultúry SR p. Natálii Milanovej a predsedovi Výboru pre kultúru a médiá p. Kristiánovi Čekovskému, politikom a odborníkom v mediálnej oblasti. 

Text tejto Deklarácie je zverejnený v lište Dokumenty a vyhlásenia ÚSTT.

 

Tlačová správa
 
Únia slovenských televíznych tvorcov vyzýva k transformácii RTVS
 
Občianske združenie Únia slovenských televíznych tvorcov, ktoré v tomto roku oslávilo 30. rokov svojho vzniku, vyzýva ministerku kultúry Mgr. Natálii Milanovú a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského  k rokovaniu nad riešením vážnej situácie v zabezpečovaní verejnej služby v oblasti televíznej výroby a vysielania na Slovensku.
V liste, ktorý ÚSTT menovaným predstaviteľom poslala sa uvádza najmä:
 
 - RTVS znižovaním vlastnej výroby a zadávaním výroby programov do externého prostredia sa dostáva do pozície vysielateľa programov, na realizáciu ktorých nemá žiadny, alebo iba minimálny dramaturgický vplyv.
RTVS zneužíva archív RTVS, ktorý bezodplatne poskytuje externým firmám bez zabezpečenia súhlasu autorov pôvodných diel.
- RTVS sa nestará o profesionálny rast zamestnancov, nepodporuje vlastných mladých tvorcov. Z tvorivej spolupráce štábov sa stala matematická tabuľka – tvorivé profesie sú na výrobu prideľované tak, aby mali odpracovaný príslušný počet hodín v mesiaci, bez ohľadu na ich tvorivé dispozície, bez ohľadu na želanie vedúceho  výrobného štábu a režiséra.
Autorské zmluvy kumulujú zmluvu o vytvorení diela so zmluvou o použití diela. Odmena v nich je však viazaná iba na vytvorenie diela a obsahujú absurdnú formuláciu: Autor vyhlasuje, že vylučuje kolektívnu správu svojich práv k predmetu tejto zmluvy v súlade s autorským zákonom. RTVS má pritom uzatvorenú platnú rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, v ktorej je stanovený režim odmeňovania autorov za použitie ich diel RTVS. Znamená to, že autori na všetkých benefitoch plynúcich z použitia ich diel neparticipujú.
- Autor je v RTVS na poslednom mieste, na webových stránkach RTVS sa zásadne neuvádzajú autorské údaje, hoci podľa zákona má na to autor právo. Honorárové sadzobníky na odmeňovanie autorov scenárov či režisérov pochádzajú ešte z prehistórie a tak mnohí autori žijú na hranici chudoby.
- Jeden z dôležitých podporných mechanizmov na podporu pôvodnej tvorby, nielen autorov audiovizuálnych diel, ale aj žurnalistov, prekladateľov, tvorcov počítačových programov či spisovateľov  - odvody 2%  do Literárneho fondu - bol zrušený bez možnosti pripomienkovania profesijnými organizáciami.
 
- Zástupcovia ÚSTT chceli tieto a mnohí ďalšie problémy konzultovať s generálnym riaditeľom RTVS p. Jaroslavom Rezníkom, napriek niekoľkým pokusom si však na rozhovor o problematike televíznej tvorby a televíznych tvorcov doteraz nenašiel, alebo nechcel nájsť, čas. I preto sme sa rozhodli prehovoriť verejne.
 
Z poverenia 
Výboru Únie slovenských televíznych tvorcov
Mgr. Fedor Bartko, predseda ÚSTT      
Bratislava 14. júna 2020

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com