Organizačné a technické zabezpečenie súťaže IGRIC 2021

14.03.2021 18:24
 Organizačné a technické zabezpečenie súťaže
32. Igric 2021
 
Milí producenti, členovia umeleckých a profesijných združení, tvorcovia, filmári, televízni
pracovnici, kameramani, scenáristi, herečky a herci, s radosťou Vám oznamujeme, že
i napriek zložitej situácií sa bude aj tento rok konať ďalší, tentokrát už 32. ročník udeľovania
výročných národných cien za audiovíziu IGRIC 2021. Dovoľujeme si Vás oboznámiť
s organizačno-technickým zabezpečením a s procesom prihlasovania Vašich diel.
Prajeme Vám veľa úspechov!
 
V súvislosti s epidémiou Coronavirusu odovzdávanie prihlásených diel do súťaže IGRIC
2021 bude len výhradne ELEKTRONICKY.  
Prihlášky do súťaže diel s copyrightom roku 2020 sa prijímajú od  1.6.2021 do 15.6.2021. 
Odovzdávanie DVD, alebo iných nosičov NEBUDE pre tento rok MOŽNÉ.
Diela sa prihlasujú LEN ELEKTRONICKY a prikladá sa LINK (spolu s prístupovým
heslom pre porotcov), spolu s vyplnenou elektronickou prihláškou a
zaplateným manipulačným poplatkom 15.- Eur za prihlásené dielo. 
Manipulačný poplatok je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky a neuhradenie
manipulačného poplatku do 15.6.2021 môže viesť k vyradeniu prihlášky zo súťaže.
Dielo sa môže uchádzať o viaceré ocenenia v jednotlivých kategóriách ako je napr. kamera,
réžia, herecký výkon a pod. (platí sa len 1 manipulačný poplatok za prihlásené dielo).
Viac na www.igric.sk
Uzávierka prihlasovania diel je 15.6.2021
Slávnostné vyhlásenie laureátov 32. IGRIC 2021 bude v nedeľu 26.9.2021 v KZP v Bratislave
Pokyny na úhradu manipulačného poplatku: 
manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom na bankový účet vedený vo FIO banke,
a.s., pobočke zahraničnej banky, číslo účtu: IBAN SK83 8330 0000 0026 0172 9883,
do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť "Poplatok Igric 2021"
Informácie: Mgr.Viliam Richter: igric@igric.sk, mobil: + 421/ 905/ 690 857
Informácia o Igricoch:
Štatút, Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na web stránke
IGRIC www.igric.sk                                 Prihlášku je možné stiahnúť od 1.6.2021.
alebo na web stránkach spoluorganizátorov:
https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/
https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/
 
IGRIC uvíta, pokiaľ sa rozhodnete aj sponzorsky (vecne) alebo finančne podporiť
udeľovanie cien IGRIC.

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com