TERMÍN PRIHLASOVANIA audiovizuálnych aj teoretických diel do súťaže IGRIC 2022 sa predlžuje do 15.6.2022.
Nepremeškajte túto poslednú šancu! 
 
Štatút - Prihláška - Organizačné a technické pokyny - 33.ročník Igric 2022  
/na stiahnutie v rovnomennej lište vpravo/
Organizačné a technické zabezpečenie súťaže 33. Igric 2022 
Prihlášky do súťaže diel s copyrightom roku 2021 sa prijímajú od 1.4.2022 do 15.6.2022. 
Diela sa prihlasujú LEN ELEKTRONICKY a prikladá sa LINK, spolu s vyplnenou online prihláškou na mailovú adresu: igric@igric.sk a zaplateným manipulačným poplatkom 15.- Eur za prihlásené dielo. Manipulačný poplatok je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky a neuhradenie manipulačného poplatku do 15.6.2022 môže viesť k vyradeniu prihlášky zo súťaže.
      Dielo sa môže uchádzať o viaceré ocenenia v jednotlivých kategóriách ako je napr. kamera, réžia, herecký výkon a pod. (platí sa len 1 manipulačný poplatok za prihlásené dielo).  Uzávierka prihlasovania diel je 15.6.2022! Pokyny na úhradu manipulačného poplatku: manipulačný poplatok (15.- Eur) možno uhradiť len prevodom na bankový účet vedený vo FIO banke, a.s., pobočke zahraničnej banky, číslo účtu: IBAN SK83 8330 0000 0026 0172 9883, do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť „Poplatok Igric 2022“.
     Informácie: Mgr. Viliam Richter: 0905/690 857 Katarína Vraštiaková, tel.: 0910/ 995 531 
Informácia o Igricoch: Štatút, Prihlášku a Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na web stránke IGRIC: www.igric.sk, 
alebo na web stránke spoluorganizátora: https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/ 
 
IGRIC uvíta, pokiaľ sa rozhodnete aj sponzorsky (vecne) alebo finančne podporiť udeľovanie cien IGRIC
 
CENY A PREMIE IGRIC 2021.docx (19,9 kB)
 
https://www.youtube.com/watch?v=rWIoPzJrNTg
Reláciu RTVS z udeľovania cien Igric a tvorivých prémií za rok 2020 si môžete pozrieť vo vysielaní RTVS na Dvojke dňa 13.októbra 2021 o 20,15 hod.

Foto 1- 4 : Fedor Bartko 

Pozvánka podujatie IGRIC 2021.pdf (820394)
 
AUDIOVIZUÁLNE PODUJATIE 32.ROČNÍK SÚŤAŽE IGRIC 2021 SA USKUTOČNÍ DŇA 26.SEPTEMBRA 2021 O 17,00 HOD. V KULTÚRNOM DOME ZRKADLOVÝ HÁJ BRATISLAVA-PETRŽALKA / TLAČOVÁ BESEDA O 16,00 HOD.
 
TERMÍN PRIHLASOVANIA DIEL DO SÚŤAŽE IGRIC 2021 JE PREDĹŽENÝ DO 21. júna 2021.
   https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16332/242800#4667
    IGRIC 2020 uputavka finálna verzia.mp4 (12768273)
    IGRIC 2020 uputavka finálna verzia.mov (7758408)
     RTVS Dvojka 26.9.2020 o 20,45 hod. - vysielanie záznamu z udeľovania cien 
     IGRIC 2020 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________
     dolu snímka zo seminára k 30.výročiu vzniku ÚSTT / foto: Ľubomír Vladár      
      prednášky Juraja Lihosita, Ľubomíra Fifíka a Kateříny Javorskej  
     /v lište -  Seminár k 30.výročiu vzniku ÚSTT/
 
Prihláška za člena ÚSTT 2020.doc (37376)
Bankový účet na ktorý môžu členovia uhrádzať členské vo výške 15 eur na kalendárny rok. Podľa Stanov ÚSTT je potrebné členské uhradiť do vždy do 31.marca kalendárneho roku.
nové číslo účtu  ÚSTT :
 IBAN SK3475000000004029941646
BBAN 4029941646
SWIFT (BlC) kód ČSOB je CEKOSKBX a číselný kód banky 7500

 

Variabilný symbol:  100

Do poznámky pri elektronickej platbe uveďte prosím  svoje meno a priezvisko

Viac tu: https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/news/nove-cislo-bankoveho-uctu/
 
 
PRIPRAVUJEME 31. ROČNÍK SÚŤAŽE IGRIC 2020 
/štatút, organizačné a technické pokyny, prihláška/  aj na web stránkach igric.sk a Slovenského filmového zväzu /
 
 

Fotografie z udeľovania cien Igric 2019 - autor Ľubomír Vladár.
Snímok hore:  cenu Igric za celoživotné dielo si prevzal režisér Eduard Grečner
Snímok v strede:  spisovateľ Peter Jaroš získal Mimoriadnu cenu poroty
Snímok dolu: z tlačovej porady k udeľovaniu cien Igric
Záznam z jubilejného 30. ročníka odovzdávania národných filmových cien za rok 2018 vysiela RTVS na dvojke dňa 12.októbra o 20,40 hod.

rok 2019 - 30.ročník súťaže IGRIC

 

IGRIC_2019_pozvanka.pdf (644,6 kB)

Slávnostné vyhlásenie súťaže Igric 2019 sa uskutoční 29.septembra 2019 o 19,00 hod.
v Divadle P.O.Hviezdoslava v Bratislave
 
Tlačová  konferencia  29.09.2019 o 17,00 hod.
 
/Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská č. 20
811 01 Bratislava/
 
naši partneri:     Audiovizuálny fond
                           Hlavné mesto SR Bratislava
                           Rozhlas a televízia Slovenska
                           Slovenský filmový ústav
                           Klub filmových novinárov
www.igric.sk
 
/pozri tiež na našej stránke:  Novinky - Igric 2019 - Štatút, Organizačné a technické zabezpečenie súťaže a prihláška/
 

Únia slovenských televíznych tvorcoV

Union of Slovak Television Creators

ÚSTT
 

Únia slovenských televíznych tvorcov /ÚSTT/ je občianske združenie založené 28.januára 1990. V tomto roku si pripomenula 25.výročie svojho vzniku.

 Združuje profesionálov z oblasti audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu. Presadzuje profesionálne autorské a etické záujmy svojich členov, hľadá prostriedky proti komercionalizácii tvorby. Zaoberá sa hodnotením televíznej   tvorby, usporiada semináre a workshopy, udeľuje ocenenia televíznym tvorcom. Participuje na rôznych festivaloch, súťažiach a prehliadkach.

Patrila k iniciátorom vzniku prvého zákona o verejnoprávnej televízii po roku 1989 v postkomunistických štátoch. Podieľala sa na vzniku viacerých interných noriem v Slovenskej televízii, pripomienkovala zákonné normy týkajúce sa televízneho vysielania včítane Audiovizuálneho zákona.           

Koncom deväťdesiatych rokov bola jediným subjektom, ktorý kontinuálne hodnotil tvorbu pre deti a mládež. Pri tej príležitosti organizovala v spolupráci so Slovenskou televíziou počas festivalu Prix Danube odborné semináre a oceňovala autorov.

Je členom Slovenskej komisie pre kultúrnu diverzitu /Slovak Coalition for Cultural Diversity (SKKD) is a member of ECCD and IF CCD/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IGRIC 2018   https://www.igric.sk/                  

záznam RTVS z udeľovania ceny Igric 2018 vysielala RTVS na programe Dvojka dňa 6.októbra 2018 o 20,50 hod.

 záznam relácie    https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13703/168937

záznam relácie Igric 2017 z  28.ročníka     https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12647/137761                   

    Úvodná stránka - fotografie: Fedor Bartko

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com