V mene Slovenského filmového zväzu, 

Únie slovenských televíznych tvorcov                                       IGRIC 2023 

 a  Literárneho fondu  

 

si Vás dovoľujeme pozvať a bude nám cťou, keď poctíte svojou prítomnosťou 

Slávnostný gala večer odovzdávania najstarších národných cien za audiovíziu 34. IGRIC 2023, 

ktorý sa bude konať v nedeľu 24.9.2023 o 16.hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3  v Petržalke.

 
Program bude zaznamenávať RTVS a odvysiela sa na Dvojke 30.9.2023
Programom sprevádza Peter Kočiš. 
Cenu za celoživotný prínos kinematografii prevezme kameraman Dodo Šimončič.  
Slávnostné odovzdávanie cien sa bude niesť v znamení umelej inteligencie AI - Artificial Intelligence.
 
Prosíme Vás, potvrďte Vašu účasť  p. Kataríne Machajovej na mail: 
katka.machajova10@gmail.com alebo na tel.číslo: + 421 907 555 123 najneskôr do stredy 20.9.2023.
Podrobnosti nájdete na priloženej pozvánke.
 
Poprosíme zaujať miesta najneskôr do 15.45 hod kvôli TV záznamu. Ďakujeme. 
 

Tešíme sa na Vašu účasť!

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. - predsedníčka SFZ, producentka a režisérka IGRIC 2023 
 
Mgr. Fedor Bartko - predseda ÚSTT     
 
JUDr. Ladislav Serdahély- riaditeľ Literárneho fondu
 
Vinárstvo LUKAB Dolné Zelenice  -  sponzor  podujatia IGRIC 2023 
 
_____________________________________________________________________________
 

                                      

ÚNIA SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV

Union of Slovak Television Creators 

ÚSTT

Únia slovenských televíznych tvorcov /ÚSTT/ je občianske združenie založené 28.januára 1990.
 V tomto roku si pripomenula 33.výročie svojho vzniku.
 

Združuje profesionálov z oblasti audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu. Presadzuje profesionálne autorské a etické záujmy svojich členov, hľadá prostriedky proti komercionalizácii tvorby. Zaoberá sa hodnotením televíznej   tvorby, usporiada semináre a workshopy, udeľuje ocenenia televíznym tvorcom. Participuje na rôznych festivaloch, súťažiach a prehliadkach.

Patrila k iniciátorom vzniku prvého zákona o verejnoprávnej televízii po roku 1989 v postkomunistických štátoch. Podieľala sa na vzniku viacerých interných noriem v Slovenskej televízii, pripomienkovala zákonné normy týkajúce sa televízneho vysielania včítane Audiovizuálneho zákona.           

Koncom deväťdesiatych rokov bola jediným subjektom, ktorý kontinuálne hodnotil tvorbu pre deti a mládež. Pri tej príležitosti organizovala v spolupráci so Slovenskou televíziou počas festivalu Prix Danube odborné semináre a oceňovala autorov.

Je členom Slovenskej komisie pre kultúrnu diverzitu /Slovak Coalition for Cultural Diversity (SKKD) is a member of ECCD and IF CCD/

  ________________________________________________________________________________________
Prihláška za člena ÚSTT 2020.doc (37376)
Bankový účet na ktorý môžu členovia uhrádzať členské vo výške 15 eur na kalendárny rok. Podľa Stanov ÚSTT je potrebné členské uhradiť do vždy do 31.marca kalendárneho roku.
nové číslo účtu  ÚSTT :
 IBAN SK3475000000004029941646
BBAN 4029941646
SWIFT (BlC) kód ČSOB je CEKOSKBX a číselný kód banky 7500

 

Variabilný symbol:  100

Do poznámky pri elektronickej platbe uveďte prosím  svoje meno a priezvisko

______________________________________________________________________________________               

   

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421944126240 ustt1990@gmail.com