Únia slovenských televíznych tvorcoV

Union of Slovak Television Creators

ÚSTT
 

Únia slovenských televíznych tvorcov /ÚSTT/ je občianske združenie založené 28.januára 1990. V tomto roku si pripomenula 25.výročie svojho vzniku.

 Združuje profesionálov z oblasti audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu. Presadzuje profesionálne autorské a etické záujmy svojich členov, hľadá prostriedky proti komercionalizácii tvorby. Zaoberá sa hodnotením televíznej   tvorby, usporiada semináre a workshopy, udeľuje ocenenia televíznym tvorcom. Participuje na rôznych festivaloch, súťažiach a prehliadkach.

Patrila k iniciátorom vzniku prvého zákona o verejnoprávnej televízii po roku 1989 v postkomunistických štátoch. Podieľala sa na vzniku viacerých interných noriem v Slovenskej televízii, pripomienkovala zákonné normy týkajúce sa televízneho vysielania včítane Audiovizuálneho zákona.           

Koncom deväťdesiatych rokov bola jediným subjektom, ktorý kontinuálne hodnotil tvorbu pre deti a mládež. Pri tej príležitosti organizovala v spolupráci so Slovenskou televíziou počas festivalu Prix Danube odborné semináre a oceňovala autorov.

Je členom Slovenskej komisie pre kultúrnu diverzitu /Slovak Coalition for Cultural Diversity (SKKD) is a member of ECCD and IF CCD/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IGRIC 2017                https://www.igric.sk/                   

 záznam RTVS z udeľovania ceny Igric v roku 2017

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12647/137761                   

   foto: Fedor Bartko       

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

Únia slovenských televíznych tvorcov Bajzova ul. 14
821 08 Bratislava

+421903853249 ustt1990@gmail.com